จักษุแพทย์ 2021-06-07T15:29:54+00:00

Metta Prosthetic Eye Center MPEC

ศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

034-388-7004 ต่อ 1136

Icon

MEET OUR DOCTORS

จักษุแพทย์ของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

พญ. อรวีณัฏฐ์
พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล (อารีย์)
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
(เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. มิ่งขวัญ
พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ. เมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. สุณิสา
พ.ญ. สุณิสา สินธุวงศ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
READ MORE
นพ.จักรชวิน
นพ.จักรชวิน กนกกันฑพงษ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
READ MORE

ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดคุณหมอ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดคุณหมอ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างค่ะ