ขั้นตอนการรับบริการ 2021-06-07T15:33:42+00:00


Procedure to access
the service

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อและนัดคุณหมอ
Icon

Procedure to access the service

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ต้องได้รับการตรวจประเมินโดย “จักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง” ก่อนทุกราย โดยที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม จะมีคุณหมอสาขานี้วนลงตรวจในทุกวันเวลาราชการ และนอกเวลาวันพฤหัส 17.00-20.00 และวันเสาร์ 9.00-12.00น. (นอกเวลามีค่าบริการเพิ่มจากการตรวจในเวลา)

รายนามจักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีดังนี้

      1.พ.ญ. สุณิสา สินธุวงศ์

      2.พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

      3.พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล

      4.น.พ. จักรชวิน กนกกัณฑ์พงศ์

      ปล. หากต้องการตรวจประเมินที่ ศูนย์โรคตา รพ. เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท สามารถรับบริการได้ แต่มีค่าใช้จ่าย มีมากกว่าการมารับบริการที่รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และไม่สามารถใช้สิทธิ์ใบส่งตัวที่สาขาสุขุมวิทได้ แต่ผู้ป่วยสามารถ ได้รับการส่งชื่อเข้าคิวมายังศูนย์ตาปลอมเหมือนปกติ และมารับบริการทำตาปลอมที่ ศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) การตรวจที่ศูนย์โรคตา รพ. เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท สามารถรับบริการได้ทุกวันอังคาร 9.00-16.00 น. และทุกวันเสาร์ 9.00-12.00 น.

      การตรวจประเมินร่องลูกตา และขนาดของเบ้าตา มีความสำคัญในการพิจารณาการรักษาผู้ป่วยก่อนใส่ตาปลอม โดยจักษุแพทย์จะพิจารณาหลักๆ ดังนี้

ปริมาตรเบ้าตา แบ่งเป็น

      1. ผู้ป่วยที่ยังมีดวงตาเก่าอยู่ที่เสียแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าตาฝ่อในขนาดที่พอดีไม่มากเกินไป ใส่ตาปลอมแล้วดูขนาดพอดีเท่ากับอีกตา และผิวกระจกตาไม่สามารถรับความรู้สึกได้ ไม่เกิดการระคายเคืองจากการใส่ตาปลอม ก็สามารถส่งทำตาปลอมได้เลย แต่หากตาขนาดโตผิดรูป ใส่ตาปลอมแล้วดูโปนกว่าปกติ หรือฝ่อเล็กมากไป ใส่แล้วตาก็ยังเล็กอยู่หรือทำให้ต้องใช้ชิ้นตาปลอมที่ใหญ่กว่าปกติมาก ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเอา ลูกตาออกก่อนเข้ารับการทำตาปลอมค่ะ
***โดยปกติจะเริ่มให้ใส่ตาปลอมได้หลังจากผ่าตัดเอาตาออกแล้ว 4-6 สัปดาห์

      2. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดเอาตาออกแล้ว มีการฝังหรือไม่ฝังลูกตาเทียม จักษุแพทย์จะดูปริมาตรของลูกตาเทียมของผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ยังมีตา เพื่อประเมินว่าระดับของเนื้อเยื่อในเบ้าตามีเพียงพอที่จะรองรับตาปลอมที่ใส่แล้วได้ระดับเดียวกับตาอีกข้างหรือไม่ หากไม่พออาจจมีการแนะนำผ่าตัด เปลี่ยน/ฝังเนื้อเยื่อไขมันเพิ่มเติม หรือลูกตาเทียมดวงใหม่ ก่อนและรอแผลหายถึงจะได้รับการทำตาปลอม

เยื่อบุตาและความลึกของร่องลูกตา

     บางรายหากได้รับการผ่าตัดเอาตาออกที่ไม่ถูกวิธีมา ผ่าตัดเอาตาออกมานานแล้วไม่ได้ใส่ตาปลอมนาน เยื่อบุตามีการอักเสบติดเชื้อเป็นๆหายๆมานาน หรือชิ้นตาปลอมของเก่าที่ใส่มานานเสื่อมสภาพ ทำให้เยื่อบุตาขาวอักเสบ เกิดการหดของร่องลูกตา จากที่เคยใส่ตาปลอมได้ มีปัญหาตาปลอมหลุด อันนี้แพทย์จะต้องผ่าตัดแก้ไขร่องลูกตาก่อน ส่งเข้ารับคิวการทำตาปลอมค่ะ

ร่องลูก ตาที่ดีควรมีความ ลึกของร่องลูกตา ทั้งใต้เปลือกตา บนและล่าง

หลังจากที่ผ่าน การตรวจประเมิน จากจักษุแพทย์ แล้ว ท่านจะถูกได้ รับการนัดหมายลงคิวเข้าทำตาปลอม แล้วรอมาทำตาปลอมตามคิวที่นัดหมายอีกครั้ง

*** การนัดคิวตาปลอม ปกติแต่ละท่านใช้เวลาในการทำชิ้นงานนาน เราจึงนัดจำนวน จำกัดในแต่ละ วัน หากท่านทราบแน่ว่าวันนัดหมายทำตาปลอมตามคิวท่านจะไม่ว่าง กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตาปลอม เพื่อทำการเลื่อนคิว ทางเราจะได้โทรตามคิวถัดๆไปขึ้นมาทำแทนค่ะ ***

ขั้นตอนการเข้ารับการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล

      การรับบริการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลนั้น เป็นฝีมือที่ต้องใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ประมาณ 6-10 ชม แล้วแต่ความยากง่ายของสภาพร่องลูกตาของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะฉะนั้น ทางศูนย์เรา จึงแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 วัน คือวันพิมพ์ตา และวันลงสีและรับตากลับ โดยปกติจะทำงาน 2 วันติดกัน โดยผู้ป่วยมารับบริการที่ศูนย์ตาปลอม แบบเช้าไปเย็นกลับ 2 วันแล้วรับตาปลอมกลับไปได้เลย โดยอาจหา ที่พักรายวันบริเวณใกล้โรงพยาบาลพักได้ในราคา คืนละ 400-800 บาท (ขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์ตาปลอม)

     หมายเหตุ หากในระหว่างการพิมพ์ตา ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการระคายเคืองตา ไม่สบายตา เจ็บหรือบวมของเนื้อเยื่อจะพิจารณาในพักการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลออกไปชั่วคราว โดยเลื่อนนัดออกไปอีก อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนจะทำขั้นตอนต่อไปเพื่อพักเนื้อเยื่อตาก่อน จะได้ตาปลอมที่มีขนาดที่เข้ากับร่องลูก ตาผู้ป่วยได้ดีที่สุด

     วันพิมพ์ตา จะมีการใช้สารพิมพ์ร่องลูกตาซึ่งเป็นสารที่ไม่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่อ เป็นชนิดเดียวกับ ทันตแพทย์ที่ใช้พิมพ์ช่องปาก แล้วทำการขึ้นรูป Wax ชิ้นงาน แกะเกลาผิวเพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดใกล้ เคียงกับตาอีกข้าง จนถึงการวางตำแหน่งตาดำ เสร็จขั้นตอนนี้ผู้ป่วยสามารถลับไปพักได้ แล้วเจ้าหน้าที่จะทำ กระบวนการในห้องปฏิบัติการเพื่อขึ้นรูปชิ้นตาปลอมให้ผู้ป่วย

     วันลงสีตา หลังจากได้ชิ้นงานที่มีขนาดและรูปร่างจากเบ้าตาผู้ป่วยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้ผู้ป่วยมาพบ ที่ศูนย์ตาปลอมและนั่งให้เจ้าหน้าที่ลงสีชิ้นตาปลอมโดยเทียบตาสีตาจริงอีกข้างของผู้ป่วย หลังลงสีเสร็จ เจ้า หน้าที่จะทำขบวนการในห้องกฏิบัติการขัดเคลือบชิ้นงานให้เงางาม ผิวเรียบมันเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ได้อย่าง สบายตา ก่อนรับชิ้นงานกลับบ้าน

ขั้นตอนการติดตามการรักษา

     ครั้งแรก ที่ 1 เดือนหลังจากได้ตาปลอมกลับไปลองใส่ จะนัดกลับมาตรวจอาการระคายเคือง ขนาด และตำแหน่งของตาปลอม และผิวสัมผัสของชิ้นงาน

     ครั้งต่อๆไป ทางศูนย์ตาปลอมจะนัดมาขัดชิ้นงานเพื่อความเงางามและผิวสัมผัสที่เรียบมันทั่วชิ้นงาน เผื่อสุขภาพที่ดีของร่องลูกตาของผู้ป่วย และช่วยลดขี้ตา โดยจะมีการนัดหมายให้มาขัดตาทุกๆ 6 เดือน และ ผู้ป่วยทุกรายจะถูกส่งพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อตรวจสุขภาพของตาที่ดีอีกข้างนึง

      พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล
     จักษุแพทย์ ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
     หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

     Ornvenus Nimitwongsakul, M.D.
     Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
     Metta Prosthetic Eye Center
    Mettapracharak Hospital

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ