ประวัติศูนย์ตาปลอม 2021-10-28T09:22:10+00:00

ABOUT MPEC

ประวัติและข้อมูลศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา
นพ.อภิชัย สิรกุลจิราผู้อำนวยการ
บทความ/สาส์นจากผอ.

ประวัติศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เนื่องจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง) มีศูนย์การแพทย์จักษุวิทยา ที่รองรับและดูแลผู้ป่วยทางตาหรือจักษุวิทยาจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในโรคหรือปัญหาทางตาของผู้ป่วยที่พบได้บ่อย คือ ภาวะตาผิดรูป หนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง ไม่ว่าจะเป็นโดยกำเนิด, หรือภายหลัง ทั้งจากโรคต้อหิน/โรคจอตา ที่ทำให้ตาฝ่อผิดรูป, หลังการติดเชื้อ, หลังการผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ ทั้งที่ต้องเอาตาออกหรือยังมีตาเก่าที่ฝ่อผิดรูปอยู่ ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการเข้าสังคม

โดยหลายคนมีปัญหาถูกกีดกันและไม่ได้รับเข้าทำงาน บางคนถูกเพื่อนล้อเลียน ส่งผลให้สูญเสียความมั่นใจ ปลีกตัวแยกจากสังคม ผู้ป่วยกลุ่มนี้สูญเสียโอกาสในชีวิตมากมาย ทางโรงพยาบาลเรามีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งดวงตาและอวัยวะรอบดวงตา ซึ่งดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้โดยเฉพาะ และให้บริการตาปลอมแก่ผู้ป่วย โดยตาปลอมชนิดสำเร็จรูปมากกว่า 10 ปี เราพบว่า ตาปลอมชนิดสำเร็จรูปนี้สามารถแก้ปัญหาในผู้ป่วยได้ระดับนึงและมีข้อจำกัดในผู้ป่วยบางราย เนื่องจากหลายราย มีปัญหาในเรื่องของขนาดชิ้นตาปลอม ขนาดของตาดำ สีของตาดำและตาขาวที่แตกต่างจากตาปกติอีกข้าง ทำให้ต้องส่งผู้ป่วยไปรับบริการการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลที่สถาบันอื่น ซึ่งมีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย ทำให้มีคิวการรอคอยที่ยาวนาน และผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งได้รับการวางตัวจากกรมการแพทย์ว่าจะพัฒนาเป็นสถาบันจักษุแห่งชาติได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงส่ง พ.ญ.อรวีณัฏฐ์ (อารีย์) นิมิตรวงศ์สกุล จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งดวงตาและอวัยวะรอบดวงตา พร้อมคุณน้ำทิพย์ แย้มโกมล ตำแหน่งนักจัดการไปศึกษาดูงานการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล ที่ประทเศอินเดีย เมื่อพฤศจิกายน 2558 และกลับมาเปิดศูนย์ตาปลอมที่ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) โดยให้บริการครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยสามารถดูแล ผู้ป่วยที่ต้องการตาปลอมของ โรงพยาบาลเราได้มากขึ้น ผลที่ได้เป็นที่พอใจแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี