จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล

พ.ญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง

หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศูนย์โรคตา รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท อาคาร Bangokok Mediplex กรุงเทพ

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วูฒิบัตรจักษุแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง จาก รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง จาก Edward Harkness Eye Institute,NewYork-Presbyterian hospital, Comlumbia University,
    New York, USA
  • การทำตาปลอม จาก Aravind Eye Hospital, Madurai, Tamil Nadu, India

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2021-08-23T17:34:36+00:00