จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) น.ส.พนิดา เทพตาแสง

น.ส. พนิดา เทพตาแสง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2021-08-23T17:29:21+00:00