ยกทัพบรรเทาทุกข์ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์สถานที่เป็นความหวังสำหรับผู้สูญเสียดวงตา

ยกทัพบรรเทาทุกข์ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์สถานที่เป็นความหวังสำหรับผู้สูญเสียดวงตา

ในประเทศไทยมีผู้ที่ต้องสูญเสียดวงตาจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงานปีละ 200-300 คน ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในชีวิต โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม สถานที่เป็นความหวัง ทำดวงตาปลอมให้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และกลับไปยืนในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

พูดคุยกับผู้ป่วยถึงความทุกข์ ความลำบากในการดำเนินชีวิต ที่ต้องสูญเสียดวงตาไป 1 ข้าง และสามารถกลับมามั่นใจได้อีกครั้งหลังจากได้ใส่ตาปลอม

ในประเทศไทยมีผู้ที่ต้องสูญเสียดวงตาจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงานปีละ 200-300 คน ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในชีวิต โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม สถานที่เป็นความหวัง ทำดวงตาปลอมให้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และกลับไปยืนในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

พูดคุยกับผู้ป่วยถึงความทุกข์ ความลำบากในการดำเนินชีวิต ที่ต้องสูญเสียดวงตาไป 1 ข้าง และสามารถกลับมามั่นใจได้อีกครั้งหลังจากได้ใส่ตาปลอม

#ยกทัพบรรเทาทุกข์ #PPTVHD36

โพสต์โดย ยกทัพบรรเทาทุกข์ บน 30 เมษายน 2017

ที่มา : ยกทัพบรรเทาทุกข์

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2021-06-17T09:19:55+00:00