จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสาวน้ำทิพย์ แย้มโกมล

นางสาวน้ำทิพย์ แย้มโกมล

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2551
  • หลักสูตร “Training for Ocularist”, Lions Aravind Institute of Community Ophthalmology(LAICO) ปี 2008

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2021-08-23T17:31:51+00:00