บุคลากร 2021-06-07T15:26:59+00:00

MPEC

บุคลากร รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ติดต่อและนัดคุณหมอ
Icon

MEET OUR STAFF

จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

พญ. อรวีณัฏฐ์
พญ. อรวีณัฏฐ์นิมิตรวงศ์สกุล (อารีย์)
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
(เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. มิ่งขวัญ
พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
(เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ. เมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ.สุณิสา
พ.ญ.สุณิสา สินธุวงศ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
(เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

READ MORE
นพ.จักรชวิน
นพ.จักรชวิน กนกกันฑพงษ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
READ MORE
คุณพิมพ์ใจ
คุณพิมพ์ใจ หัสชู
พยาบาลวิชาชีพ
READ MORE
คุณกนกวรรณ
คุณกนกวรรณ แสงทอง
ผู้ช่วยพยาบาล
READ MORE
นางสาวน้ำทิพย์
นางสาวน้ำทิพย์ แย้มโกมล
นักจัดการงานทั่วไป
READ MORE
น.ส. พนิดา
น.ส. พนิดา เทพตาแสง
นักจัดการงานทั่วไป
READ MORE
นายนทีธร
นายนทีธร ทิพย์สุมาลัย
นักจัดการงานทั่วไป
READ MORE