โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิพลอดุลยเดช

โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตา

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์
08.00-16.00 น.

  034-225-831 ต่อ 3108 และ 3129

แผนที่การเดินทาง

2018-07-24T11:33:04+00:00