โครงการศึกษาผลการใช้ลูกตาเทียม Polyethylene

โครงการศึกษาผลการใช้ลูกตาเทียม Polyethylene

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์
08.00-16.00 น.

  034-225-831 ต่อ 3108 และ 3129

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2017-08-01T18:58:44+00:00