จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางกนกวรรณ แสงทอง

นางกนกวรรณ แสงทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • ใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ปี 2556

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2017-07-27T13:44:22+00:00