โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

โดยผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการได้ตาปลอมเฉพาะบุคคลฟรีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดูแลโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

***แต่ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เองตามปกติของสถานพยาบาล เช่น การตรวจประเมินก่อนใส่ตาปลอม หรือค่าผ่าตัด ในกรณีเคสที่ต้องผ่าตัด

***ในกรณีมีการผ่าตัดสามารถใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของท่านหากมีใบส่งตัวมา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยขั้นตอนการรับบริการ
***ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่งเข้าคลินิกตาปลอมโดยจักษุแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งของ รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง ก่อนเท่านั้น

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สามารถรับบริการได้
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

สนใจติดต่อ ศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 034-225-831 ต่อ 3108 และ 3129

โครงการบริจาคดวงตาเทียม ดังตฤณวิสัชนา Live#22


เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์
08.00-16.00 น.

  034-225-831 ต่อ 3108 และ 3129

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2018-08-05T12:15:59+00:00