จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) Mingkwan Lumyongsatien, MD.

Mingkwan Lumyongsatien, MD.

PRESENT ACADEMIC RANK AND POSITION
Attending staff of opthalmic plastic and reconstructive surgery division, Ophthalmology department, Mettaprachrak Hospital, Nakornprathom, Thailand

EDUCATION
Medical School: Doctor of Medicine,March 2000

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2018-08-05T08:22:33+00:00