เจ้าหน้าที่ศูนย์ 2017-08-10T16:28:29+00:00

MPEC

บุคคลากร รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ติดต่อและนัดคุณหมอ
Icon

MEET OUR STAFF

จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

พ.ญ. อารีย์
พ.ญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล
หัวหน้าศูนย์ตาปลอม
READ MORE
นางสาวน้ำทิพย์
นางสาวน้ำทิพย์ แย้มโกมล
นักจัดการงานทั่วไป
READ MORE
น.ส. พนิดา
น.ส. พนิดา เทพตาแสง
นักจัดการงานทั่วไป
READ MORE
นางกนกวรรณ
นางกนกวรรณ แสงทอง
ผู้ช่วยพยาบาล
READ MORE
คุณพิมพ์ใจ
คุณพิมพ์ใจ หัสชู
พยาบาลวิชาชีพ
READ MORE