บทความ 2021-06-07T15:50:33+00:00

Health Articles

บทความวิชาการ/ รวมสื่อหรือข่าวที่เกี่ยวกับศูนย์ตาปลอม

การผ่าตัดนำลูกตาออก ติดต่อและนัดคุณหมอ ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา BOOK AN APPOINTMENT [...]

ภาวะที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนทำตาปลอม

ภาวะที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนทำตาปลอม ติดต่อและนัดคุณหมอ ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา BOOK AN APPOINTMENT [...]

ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์ตาปลอม

ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์ตาปลอม ติดต่อและนัดคุณหมอ ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา BOOK AN APPOINTMENT [...]

คู่มือการเตรียมความพร้อม “ก่อนผ่าตัดนำลูกตาออก”

คู่มือการเตรียมความพร้อม "ก่อนผ่าตัดนำลูกตาออก" ติดต่อและนัดคุณหมอ ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา BOOK AN [...]

รู้บ้างไหมว่า เมื่อสูญเสียดวงตา หรือทุพพลภาพในสิทธิต่างๆ สามารถเบิกเงินทดแทนได้อย่างไร?

รู้บ้างไหมว่า เมื่อสูญเสียดวงตา หรือทุพพลภาพในสิทธิต่างๆ สามารถเบิกเงินทดแทนได้อย่างไร? ติดต่อและนัดคุณหมอ ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา [...]

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ